Siemcia! tu dorcia! pomóżcie mi plissssss!!! jutro ten nieszczęsny polski... HELP!ME! :)

wyjaśnij znaczenie frazeologizmów: PRAWO PIĘŚCI,PRAWO NIEUBŁAGANE PRAWO TWARDE ,PRAWO WILCZE ,PRAWO NIELUDZKIE , PRAWO DRAKOŃSKIE ,PRAWO DŻUNGLI ...
prawo administracyjne,prawo cywilne,prawołaski,prawo karne, prawo międzynarodowe,prao rzymskie, prawo zwyczajowe...
DZIEKI! PROSZE O SZYBKA ODPOWIEDZ !!!
doorcia14! :)

1

Odpowiedzi

2010-03-24T21:44:39+01:00
Prawo pięści - bezprawie, prawo silniejszego
Wilcze prawo - przemoc, bezprawie, prawo silniejszego
Drakońskie prawo – prawo niezwykle surowe
nieubłagane prawo, takie które działa bez względu na okoliczności
prawo laski - Prawo łaski, akt łaski, darowanie lub złagodzenie kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądowym.
Prawo karne- zespół norm prawnych zakazujących pod groźbą kar popełniania czynów, które jako społecznie niebezpieczne stanowią ustawowo określone przestępstwa.
Prawo rzymskie -całość przepisów prawnych obowiązujących w starożytnym Rzymie. Najdawniejsze prawo rzymskie było prawem zwyczajowym, nie pisanym. Prawo prywatne (ius privatum) było ściśle związane z prawem publicznym (ius publicum) i znajdowało się w mocy kapłanów, którzy je interpretowali.
Prawo zwyczajowe - to normy prawne trwale i jednolicie wykonywane w przekonaniu, że są obowiązującym prawem. Prawo zwyczajowe nie pochodzi od żadnej instytucji, lecz zostaje wykształcone przez społeczeństwo w toku historii. Zwłaszcza w czasach najdawniejszych, było prawem niepisanym przekazywanym ustnie z pokolenia na pokolenie. Z czasem normy były utrwalane w formie pisemnej (np. dokumenty stwierdzające dojście do skutku czynności prawnej, przywileje, wyroki sądowe). Normy prawa zwyczajowego odegrały szczególną rolę w rozwoju prawa międzynarodowego. Prawo zwyczajowe z reguły przechodzi proces kodyfikacji (lub inkorporacji).

Termin miękkie prawo odnosi się do pokrewnych prawu instrumentów które nie posiadają żadnej mocy prawnie wiążącej, lub których moc wiążąca jest w jakiś sposób "słabsza" w porównaniu do mocy wiążącej tradycyjnego prawa, w tym kontekście często określanego jako "twarde prawo" (ang. "hard law"). Pojęcie "miękkiego prawa" początkowo pojawiło się w prawie międzynarodowym, później zostało jednak przeniesione do innych gałęzi prawa.

nieludzkie prawo, takie, które nie uwzględnia współczucia dla człowieka i jego losu.

Drakońskie prawo - prawo niezwykle surowe, mające charakter zemsty. Określenie wywiedzione od imienia prawodawcy i reformatora, Drakona.


Tyle wiem.Powodzenia ;];]