Trzy oporniki o oporach R1 = 3 , R2 = 4 , R3 = 5  połączono szeregowo i podłączono do źródła napięcia o wartości 18 V. Ile będzie wynosić całkowity opór układu oporników i jaką moc będzie miał prąd w każdym z tych oporników?

Jak obliczyć moc?

1

Odpowiedzi

2010-03-24T21:34:30+01:00
Opór całkowity jest sumą poszczególnych oporów, czyli wynosi: 14
Napięcie w każdym oporniku jest jednakowe (i wynosi 18V)
z prawa ohma: I=U/R można wyliczyć prąd przepływający przez każdy opornik, i tak:
I₁=6A
I₂=4,5A
I₃=3,6A
Moc każdego opornika policzymy ze wzoru P=UI
czyli:
P₁=108W
P₂=81W
P₃=64,8W
4 2 4