Odpowiedzi

2009-10-30T21:19:08+01:00
Powstanie 2 bloków militarnych: Trójprzymierze(Niemcy i Austro-Węgry) Trójporozumienie(państwa Ententy) -Wybuch Wojny - Front Zachodni -Front Wschodni -Front Południowy -Konferencja w Wersalu 8 I 1918r -Rewolucja lutowa 22 II 1917r -Rewolucja październikowa 24/25 X 1917r ..............................................................................Sprawa polska: -5 XI 1916R tzw akt 5 listopada - 22 I 1917 orędzie prezyd WILSONA -27 III 1917r odezwa Piotrogrodzkiej Rady Del Robotn i Żołnierzy -30 III proklamacja rzadu tymczasowego -15 XI 1917r Proklamacja Rosji -8 I 1918r oredzie prezyd USA - 29 VIII `1918r anulowanie traktatow zbiorowych - 3 VI 1918r ogłoszenie dekl wersalskiej
1 3 1