ŻYCIORYS!!

nAZYWAM SIĘ XXX ZZZZ
Urodziałam się 6.04. 1988
Mieszkam w Lubsku.
Imiona moich rodziców to Ewa i Bogdan. Mam dwie młodsze siostry Monike i Ole. Tata jest kierowca, a mama nauczycielka.
W 1995 r rozpoczełam szkołe podstawowa, ktora ukonczylam w 2001. W 2001 r poszłam do gimnazjum nr 4 w Lubsku, w 2007 roku zaczełam icum oglonokształcące o profilu hotelarskim. Ukonczyłam je matura w 2007 roku. Obecnie studiuje ekonomie na uni wrocławskim oraz pisze prace nt obecnego kryzysu ekonomicznego w Eueopie.Po ukonczeniu studiów chciałabym pracowac w banku. Mowie po angilsku, niemiecku i ucze sie hiszpanskiego. Interesuje sie ekoomia, polityka, biznesem, UE. Od dzieciństwa trenuję tenis.

1

Odpowiedzi

2010-03-24T21:51:22+01:00
XXX genannt ZZZZ
Urodziałam bis 6.04. 1988
Ich lebe in Lubsko.
Die Namen meiner Eltern sind Eva und Bogdan. Ich habe zwei jüngere Schwestern, Monika und Ole. Dad ist ein Treiber, und meine Mutter Lehrerin.
Im Jahr 1995 begann ich die Grundschule und schloss im Jahr 2001. Im Jahr 2001 ging ich zur High School Nr. 4 in Lubsko, im Jahr 2007 begann sie icum oglonokształcące Profil Gastfreundschaft. Er absolvierte High School Finals im Jahr 2007. Zurzeit studiert sie Wirtschaftswissenschaften an der uni und Schreiben Wroclaw NT in der aktuellen Wirtschaftskrise Eueopie.Po Abschluss möchte ich in einer Bank arbeiten. Rede nach angilsku, ich lerne Deutsch und Spanisch. Ekoomia interessiert ist, Politik, Wirtschaft, der EU. Seit der Kindheit, trainiere ich Tennis.