Odpowiedzi

2010-03-24T22:56:05+01:00

Synod od samego początku zastanawiał się nad tym, jak przekonać Europę, że Jezus Chrystus, żyjący w swoim Kościele, jest źródłem jej nadziei. Jest to przecież jedno z najważniejszych zadań, jakie stoją przed nową ewangelizacją u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Aby ta działalność ewangelizacyjna mogła być skuteczna, potrzebne są przede wszystkim odpowiednie środki. Dlatego w swoich wypowiedziach Ojcowie Synodu wskazywali na rolę i znaczenie mass mediów, widząc w nich sprawdzone środki przekazywania treści ewangelicznych.
1 5 1