Odpowiedzi

  • OnA7
  • Początkujący
2010-03-25T14:54:45+01:00
1. Przyczyny rewolucji w Francji.
Bezpośrednia przyczyną wybuchu rewolucji w Francji, było niedopuszczenie do obrad Stanów Generalnych ( stanu 3). Próby rozgonienia Zgromadzenia Narodowego przez wojska królewskie doprowadziły do rewolucji. Symbolem tej o to rewolucji stało się zdobycie Bastyli 14 VII 1789r. Ludwik XVI obawiając się utraty korony zgodził się na żądania stanu 3.
2. Zgromadzenie Narodowe
a) Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (26 sierpnia 1789r.)
b) Konstytucja Francuzka ( 3 września 1791r.)
W sierpniu 1792 oskarżonemu o zdradę Ludwikowi XVI odebrano władze ( 10 sierpnie 1792r.). Francja została ogłoszona republiką. W czerwcu 1791r. Ludwik XVI próbuje opuścić państwo. Ucieczka ta skończyła się niepowodzeniem. Francja od września 1792r. stała się republika, a w styczniu 1793r. były król zostaje stracony.
3 3 3