Świecenie stuwatowej żarówki w ciągu 1h związane jest z podaniem pewnej energii. Na jaką wysokość można by było podnieść ciało o masie m-190kg gdyby tą energie zamienić na energię potencjalną za pomocą silnika elektrycznego.

2

Odpowiedzi

2010-03-24T21:38:25+01:00
E = P*t

E = 100W*1h
E = 100W*3600s
E = 360000J
E = 360kJ

Ep = mgh
h = Ep:mg

h = 360000J:(190kg*10m/s^)
h = 360000J:1900N
h = 189i9/19m
h ≈ 189,5m
6 3 6
2010-03-24T22:15:27+01:00
E = P*t

E=100[W]*1[h]
E=100[W]*3600[s]
E=360000[J]

hmax - wysokość maksymalna
Ep = mgh
hmax = E/mg

h = 360000[J]/(190[kg]*10[m/s²])
h = 360000[J]/1900[N]
h ≈ 189,47[m]

PRZY ZAŁOŻENIACH ŻE NIE MA ŻADNYCH STRAT ENERGII
5 3 5