1.Pole kwadratu i pole koła są równe.Nie przybliżając wartości liczby π określ, które z figur mają większy obwód .
2. Jaka jest największa wartość sumy cyfr liczby utworzonej z sumy
cyfr liczby trzycyfrowej
3. Jeżeli dopieszemy po prawej stronie pewnej liczby naturalnej cyfrę 8 , to otrzymamy liczbę o 341 większą. Jaka to liczba?
4 Jaką wysokość ma trójkąt pitagorejski o wymiarach 3 , 4 i 5
5. Mamy do dyspozycji soki owocowe o zawartości cukru 2% i 7%. Ile litrów tych soków należy zmieszać aby otrzymać 10 litrów soku o zawartości cukru 5%?
6. 3/2 ∙ 4/3 ∙ 5/4 ∙ 6/5 ∙ 7/6 ∙ 8/7 ∙ ......∙ a/b = 9
Oblicz a + b.

1

Odpowiedzi

2010-03-25T13:19:06+01:00
Zad.1
a2= Π r2
a=√П r
obwód kwadratu = 4r√П > obwód okręgu =2 Πr

Zad.4 h=2,5 lub h=3 lub h=4

Zad.5 z-ilość soku 2% y-ilość soku 7%
0,02z +0,07y=0,05x10
z+y= 10
z=4 y=6
zad.6 a=18 b=17
a+b= 35