Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T21:43:09+01:00
A) podpisano tutaj traktat pokojowy 1672 miedzy Polska a Turcją na mocy którego Polska zobowiązała sie do płacenia haraczu Turcji.

b)w 1611 Polska zajeła Moskwę, a na tronie zasiadł Dymitr

c)ugoda w Perejesławiu miedzy Kozakami a Rosjanami, Kozacy przechodzą w lenno pod Rosjan w zamian za to car ustanawia rejestr kozacki oraz przyłacza sie do wojny z Rzeczpospolita

d)w Ujściu polska szlachta zdradziła króla i nie stawiała oporu królowi Szwecji Karolowi X GUstawowi w zajećiu prze niego POlski
2010-03-24T21:59:14+01:00
A) Buczacz...
Traktat pokojowy, podpisany 16 lub 18 października 1672 w Buczaczu pomiędzy Turcją i Polską
b) Moskwa
Dymitriady: 20 czerwca 1605r. Dymitr Samozwaniec I zajął Moskwę, został uznany przez carycę Marfę (żonę Iwana Groźnego i matkę zabitego carewicza Dymitra) za syna, Dymitra Iwanowicza i Koronowano go 30 lipca. Bitwa pod Moskwą 1606r.. Ugoda moskiewska 1610r. - Zygmunt III Waza odrzucił warunki ugody
c) Perejasław
Ugoda perejasławska – 18 stycznia 1654 r. - pomiędzy Radą Kozacką i Bohdanem Chmielnickim a Wasylem Buturlinem występującym jako pełnomocnik Aleksego I cara Rosji.
d) Ujscie
Bitwa pod Ujściem 24-25 lipca 1655r. 25 lipca podpisany został akt kapitulacji Wielkopolski, uznający zwierzchnictwo szwedzkiego króla