1. Napisz wzór strukturalny, sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego o siedmiu atomach węgla w grupie alkilowej.
2. Napisz wzór strukturalny i podaj nazwę systematyczną kwasu o wzorze C8H17COOH.
3. Masa cząsteczkowa pewnego kwasu karboksylowego wynosi tyle samo co masa cząsteczkowa etanolu. Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego kwasu organicznego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T22:06:23+01:00
1.
kwas oktanowy
C7H15COOH - w. sumaryczny

H H H H H H H
| | | | | | | /O
H-C-C-C-C-C-C-C-C
| | | | | | | \ O- H - w.strukturalny
H H H H H H H


2.C8H17COOH - kwas nonanowy
3.
Masa etanolu = 2*12 + 6*1 + 16 = 46u.
Wzór na kwas karboksylowy: Cn H2n O2
Masa kwasu - 46u.
46 - 2*16= 14

12*x+2x=14
14x=14
x=1

Jest to kwas metanowy HCOOH