Pies goni zająca z prędkością 17 km/h, a zając ucieka z prędkością 14km/h. W chwili rozpoczęcia pogoni odległość między psem a zającem wynosi 150 m, a zająca do zarośli, w których mógłby się skryć był oddalony 520 m. Czy pies dogoni zająca?

Odpowiedź na pytanie ale nie wiem w jaki sposób to zapisać.
Mam to na jutro, bardzo mi na tym zależy. Inaczej pała.
Jestem słaba z matematyki.
Dziękuję i dam naj. :)

2

Odpowiedzi

2010-03-24T22:15:56+01:00
Pies goni zająca z prędkością 17 km/h, a zając ucieka z prędkością 14 km/h. W chwili rozpoczęcia pogoni odległość między psem a zającem wyniosła 150 m, a zając do zarośli, w których mógł się skryć był oddalony o 520 m. Czy pies dogoni zająca?

odległość psa od zarośli-150+520=670m=0,67km
prędkość psa-17 km/h

odległość zająca od zarośli-520m=0,52km
prędkość zająca-14 km/h

0,67:17=0,04h
0,52:14=0,037h

0,037-0,04=-0,003h

Zając zdążył uciekł dla psa.
4 3 4
2010-03-24T22:25:36+01:00
150m = 0,15km
520m = 0,52km
Droga psa do zarośli: 0,15 km + 0,52 km = 0, 67 km
v=s/t > t=s/v
t= 0,67km/17km/h= 0.0394 h
Pies dobiegnie do zarośli w czasie 0,0394 h

Droga zająca do zarośli: 0,52 km
t=s/v
t=0,52km/14km/h=0,0371 h

0,0371<0,0394 - zając dobiegnie do zarośli szybciej niż pies
1 5 1