Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-25T11:19:36+01:00
Na początku II połowy XIX w Rosja prowadziła wojnę z Turcją.Polacy sądząc ,że osłabiona wojną rosja nie będzie silnym przeciwnikiem.postarali się o poparcie Francji i Anglii dla sprawy polskiej.W kraju wzrosły nastroje powstańcze.Najbardziej aktywni byli studenci i oficerowie w armi.Rząd carski był swiadom tej sytuacji i aby nie dopuścić do walki zbrojnej zarządził brankę /nadzwyczajny pobór do wojska /.W tych okolicznościach mimo słabego przygotowania w nocy 22 na 23 stycznia 1863 r doszło do wybuchu powstania.To powstanie było całkiem inne niż listopadowe.Tutaj walkę prowadzily małe oddziały partyzanckie,w skład których wchodzili słabo wyszkoleni żołnierze.Grupy partyzantów atakowały tyly oddziałów wroga.Mimo drobnych sukcesów klęska powstania była nieunikniona.Aby ułatwic rozprawę z powstaniem car pozbawił powstańców wsparcia chłopstwa,ogłaszając uwłaszczenie.Po upadku powstania w zaborze rosyjskim nasiliła się akcja rusyfikacji /wynaradawianie ludności polskiej /.Również w zaborze pruskim zaostrzono politykę antypolską .Wynaeadawianie Polakow w tym zaborze to germanizacja.Tylko w Galicji trudne położenie Polaków uległo poprawie.Galicja uzyskała autonomię /ograniczona samodzielność /w ramach monarchi austro-węgierskiej.Polacy pełnili tam funkcje urzędnicze i mieli wpływ na rozwój gospodarki oraz kultury Galicji.W urzędach i szkołach przywrócono język polski.Na terenie zaboru bez przeszkód drukowano polskie książki.To wszystko dało nadzieję na odzyskanie niepodległości.