1. Ile należy dostarczyć energii bryle ołowiu o masie 1kg, aby jej temperatura wzrosła od 60 stopni celcjusza do 120. Ciepło właściwe ołowiu wynosi 130 J/ kg x stopień celcjusza.
2. Oblicz jaką masę żelaza można ogrzać o 50 stopni celcjusza dostarczając 100000 J energii. Ciepło właściwe żelaza wynosi 450 J/kg x stopień celcjusza.
3. Do wody o masie 2kg i temperaturze 20stopni c, wrzucono klocek aluminiowy o temp 150 stopni c. Klocek ochłodził się do temp 40 stopni c. Oblicz masę klocka. Ciepło właściwe aliminium - 920 J/kg x stopień c, wody - 4200 J/ kg x stopień c.

4. Po co w oknach montuje się podwójne szyby?
5. Mamy dwie jednakowe szklanki gorącej herbaty, do jednej włożono kostkę lodu, do drugiej cukru. Co stanie sie z kostka cukru a co z kostka lodu oraz temp w obu szklankach? dlaczego?
6. Czy ta sama ilosc herbaty wystygnie szybciej w szklance czy w metalowym kubku? Dlaczego?

Bardzo prosze o pomoc, przyda sie kazda ;)).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T06:50:52+01:00
1. Ile należy dostarczyć energii bryle ołowiu o masie 1kg, aby jej temperatura wzrosła od 60 stopni celcjusza do 120. Ciepło właściwe ołowiu wynosi 130 J/ kg x stopień celcjusza.

Co=130 J/ kg x ⁰C
ΔT=120-60=60⁰C
m=1kg

Q=mCoΔT
Q=1kg*130 J/ kg x ⁰C*60⁰C
Q=130 J *60
Q=7800J=7,8kJ

2. Oblicz jaką masę żelaza można ogrzać o 50 stopni celcjusza dostarczając 100000 J energii. Ciepło właściwe żelaza wynosi 450 J/kg x stopień celcjusza.
m=?
ΔT=50⁰C
Q=100000 J
Cż=450 J/kg x ⁰C
m=Q/CżΔT
m=100000 J/450 J/kg x ⁰C*50⁰C
m=1000kg /45 *5
m=40/9 kg
m=4 i 4/9 kg

3. Do wody o masie 2kg i temperaturze 20stopni c, wrzucono klocek aluminiowy o temp 150 stopni c. Klocek ochłodził się do temp 40 stopni c. Oblicz masę klocka. Ciepło właściwe aliminium - 920 J/kg x stopień c, wody - 4200 J/ kg x stopień c.
m1=2kg
T1=20⁰C
Cw=4200 J/ kg x ⁰C
m2=?
T2=150⁰C
Ca= 920 J/kg x⁰C
Tk=40⁰C
Qpobrane=Qoddane
m1Cw(Tk-T1)=m2Ca(T2-Tk)
2kg*4200 J/ kg x ⁰C*20⁰C=m2*920 J/kg x⁰C*110⁰C
1680=m2*92*11 /kg
m2=1680/1012 kg
m2≈1,66kg
4. Po co w oknach montuje się podwójne szyby?
5. Mamy dwie jednakowe szklanki gorącej herbaty, do jednej włożono kostkę lodu, do drugiej cukru. Co stanie sie z kostka cukru a co z kostka lodu oraz temp w obu szklankach? dlaczego?
6. Czy ta sama ilosc herbaty wystygnie szybciej w szklance czy w metalowym kubku? Dlaczego?
wystygnie szybciej w metalowym kubku, bo metal przewodzi ciepło, odbierze ciepło z herbaty- woda i metal będą dążyc do wyrówania temperatur

Bardzo prosze o pomoc, przyda sie kazda ;)).
3 4 3