Zad 1
Ile gram wody i soli kuchennej nalezy uzyc do otrzymania 800 gram 3% roztworu do kiszenia ogorkow?

zad 2
Jakie jest stezenie % nasyconego roztworu NaCl w temp 20*C

zad 3
jakie jest stezenie Molowe Jodku Potasu zawierajacego 97gram tej substancji w 3md^3 roztworu

zad4
Oblicz i napisz w jaki sposob sprzorzadzic 500cm^3 roztworu NaCl o stezeniu 0,1Mol na dm^3

1

Odpowiedzi

2010-03-24T23:28:11+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad 1
Z def. stęż. procent.
3g soli-----100g roztworu
xg soli-----800g roztworu
x=24g soli
800g roztworu - 24g soli = 776g wody
Należy użyć 24g soli i 776g wody

zad 2
Rozpuszczalność NaCl w temp. 20⁰C = ok. 36g (odczytana z wykresu)
36g NaCl-----136g roztworu
xg NaCl-------100g roztworu
x=26,5g NaCl
x=26,5%

zad 3
mKJ=39u+127u=166u
1mo lKJ-----166g
xmoli---------97g
x=0,58mola KJ
0,58mola-----3dm3 roztworu
xmoli---------1dm3 roztworu
x=0,19mol/dm3

zad4
1. Obliczam liczbę moli NaCl
0,1mol----1000cm3
xmoli------500cm3
x=0,05 mola NaCl
2.Otrzymaną liczbę moli przeliczam na masę
mNaCl=58,5u
1mol----------58,5g NaCl
0,05mola-----xg NaCl
x=2,925g NaCl
3.Na wadze analitycznej odważam 2,925g NaCl
4.Do kolbki miarowej o objęt. 500ml wsypuję odważoną masę NaCl
5.Wlewam ok. 1/3 objęt. wody i dokładnie mieszam aż do rozpuszczenia się soli
6.Dolewam wodę do kreski
7.Otrzymałem żądany roztwór o zadanym stężeniu
2 5 2