3 Complete the text with one word in each gap.
In Britain, you could always see how good a newspaper was by its size. The (0) tabloid papers were small, the bigger papers were ‘better’ and more serious. (1) ______________, things have changed and now some of the quality papers are getting smaller. The Times has
(2) ______________ been a tabloid (3) ______________ three years and The Guardian has been published in a new size – Berliner – (4) ______________ 2005. (5) ______________ these changes in size changed the quality of the newspapers? Some people think that they have but others say that these newspapers are still as good as they have always been. Now, the only national daily paper in England which hasn’t changed its broadsheet size (6) ______________
is the Daily Telegraph. When will that change?

1

Odpowiedzi

2010-03-25T00:05:21+01:00
3 uzupełniać tekst z jednym słowem w każdej przerwie. W Wielkiej Brytanii, zawsze mogłeś widzieć jak dobry gazeta była przez swoją wielkość. (0) papiery brukowe były niewielkie, większe papiery były ‘ lepszy ’ i poważniejszy. (1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, rzeczy zmieniły i teraz jakiś z papierów wysokiej jakości maleje. Czasy ma (2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ być brukowcem (3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ trzy lata i Strażnik został wydany w nowej wielkości? Berliner – (4) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2005. (5) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ te zmiany w wielkości zmieniły jakość gazet? Jacyś ludzie myślą, że oni mają ale inni mówią, że te gazety są spokojne w zasadzie zawsze byli. Teraz, tylko krajowy dziennik w Anglii który hasn ’ t zmieniła swoją