Odpowiedzi

2010-03-25T00:22:30+01:00
A) x^6-64=0
6x=64 / :6
x=10,6

b) (x^2+2x)^2-x^2=0
(2x+2x)^2-2x=0
4x+4x-2x=0
6x=0 / :6
x=0

c) (x^3 - 5)^2 - 36 = 0
6x-10-36=0
6x=36+10
6x=46 /:6
x=7,6

d) x^4 - (3x^2 + 2)^2 = 0
4x-(6x-2)^2=0
4x-12x-4=0
4x-12x = 4
-8x=4 /:(-8)
x = (-0,5)

e) x^3+4x^2-2x-8 = 0
3x+8x-2x-8 = 0
9x=8 /:9
x = 8/9 - ułamek (osiem dziewiątych)

f)x^3-3x^2+4x-12=0
3x-6x+4x-12=0
x = 12

g)x^5+4x^3-x^2-4=0
5x+12x-2x-4=0
15x=4 /:15
x = 4/15 - ułamek

h)3x^3+5x^2-12x-20=0
9x+10x-12x-20=0
7x=20 /:7
x=20/7 - ułamek
x= 2całe i 6/7

i)2x^3+7x^2+7x+2=0
6x + 14x +7x = -2
27x = -2 /:27
x = (-2/27) - ułamek

j)3x^3-7x^2-7x=3=0
błąd w zapisaniu, jeżeli ma być tak: 3x^3-7x^2-7x+3=0 to rozwiązanie jest takie:
3x^3-7x^2-7x+3=0
9x-14x-7x=-3
-12x=-3 /:(-12)
x=0,25

k)4x^3-13x^2-13x+4=0
12x-26x-13x=-4
-27x=-4 /:(-27)
x= 4/27 - ułamek

l)5x^3+21x^2-21x-5=0
15x+42x-21x=5
36x=5 /:36
x=5/36 - ułamek

Jeżeli ^ oznacza razy to wszystko się zgadza!