Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T02:09:33+01:00
Witaj
dane cp1=36%, d1=1,18g/cm3=1180g/dm3, cp2=0%, d2=1000g/dm3,
.......cp=10%, d=1,05g/cm3=1050g/dm3, V=0,5dm3=500cm3,
szukane V1, V2
----------------------------------------------------------------------------------------
Ideą przewodnią jest przejście na stężenia molowe cm i stosunki objętościowe.
cm1 = cp1*d1/100%*M = 36%*1180g/dm3//100%*36,5g/mol = 11,64M
cm2 = 0,00M /woda/
cm = cp*d/100%*M = 10%*1050g/dm3//100%*36,5g/mol = 2,88M
11,64M<------------------2,88 obj.---->1 obj.[2,88/2,88]

...............2,88M


0,00M<....................8,76 obj.----->3,04 obj.[8,76/2,88]

V1/V2 = 1/3,04......V2 = 3,04*V1
V1+v2 = 500
-----------------------------------------
V1+3,04V1 = 500
V1 = 500/4,04 = 123,76 cm3 ~ 124 cm3 36% HCl
V2 = 3,04*123,76 cm3 = 376,24 cm3 ~ 376 cm3 wody /379 cm3 musi być błędem
drukarskim, bo w mojej praktyce chemicznej nie spotkałem się nawet z tak
niewielkim stopniem kontrakcji dla kwasu solnego/.

Semper in altum.............................pozdrawiam


11 2 11