Odpowiedzi

2010-03-24T23:52:48+01:00
Przypowiesc o synu marnotrawnym ;)

Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy syn zażądał od ojca majątku, który mu przypadał i udał się w
drogę. Bardzo szybko go roztrwonił. Zaczął więc paść świnie w służbie u bogatego człowieka. Cierpiąc głód i
nędzę chciał zjeść – napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, ale
nikt mu ich nie dał. Postanowił więc wrócić do domu i służyć u swojego ojca. Ojciec bardzo się ucieszył z powrotu syna i wydał na jego cześć ucztę, zabił utuczone cielę, dał mu nowe szaty, pierścień i sandały.
Tymczasem starszy syn oburzył się bardzo, gdy się dowiedział, co się
wydarzyło. Wypominał swojemu ojcu, że nigdy nie wyprawiono mu uczty, chociaż
tyle lat wiernie służył. Ojciec uspokoił go słowami „...ty zawsze jesteś przy
mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten
brat twój był umarły, a znów ożył; zginął a odnalazł się.
Autor zawarł w opowiadaniu przykład dobrego i złego zachowania
dziecka. Ojciec zaś dla obu jest sprawiedliwy, dobry, miłosierny – dosłownie.
Alegorycznie – ojciec to Bóg Ojciec, a Jego synowie to typy ludzkie
przyjmujące różne postawy wobec przykazań i Boga. Nawołuje ona do powracania,
dostrzegania swoich błędów i chęci ich poprawy. Przebaczający ojciec stanowi
alegorię miłosiernego i wyrozumiałego Boga, który nakazuje cieszyć się z powracania(grzeszników na Jego drogę ).