Dwie osoby stoją w odległości x metrów od siebie. W tej samej chwili ruszają naprzeciw siebie, jedna z prędkością 4 km/h, druga z prędkością 5 km/h. Napisz wzór opisujący zależność czasu t, który upłynie do chwili ich spotkania, od x.

Liczę na pomoc i z góry dziękuję :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T23:56:38+01:00

x odległość [km] między osobami
t czas [h] do spotkania {w nawiasach kwadratowych jednostki}
v₁=4 [km/h] -prędkość pierwszej osoby
v₂=5 [km/h] -prędkość drugiej osoby
x₁ -droga pierwszej osoby {x₁ = tv₁= 4t [km]}
x-x₁-droga drugiej osoby {x-x₁ = tv₂= 5t [km]}
Mamy:
x₁ = 4t {wstawiamy do drugiego równania}
x-x₁ = 5t
x-4t = 5t
9t = x/:9
t = ¹/₉*x
Wzór opisujący zależność czasu t [w godzinach], który upłynie do chwili spotkania, od x [odległość w km]:
t(x) = ¹/₉*x
Odp. Zależność czasu od odległości t(x) = ¹/₉*x


Pozdrooo :)
2010-03-24T23:57:25+01:00