Odpowiedzi

2010-03-25T00:26:50+01:00
F(x)=¼x²+2x+1 w <-1,2>
f(-1)=1/4*1 + 2*(-1) + 1 = 1/4-2+1=-3/4
f(2)=1/4*4 + 2*2 + 1 = 1+4+1= 6 największa wartość
7 4 7
2010-03-25T00:29:41+01:00
F(x) = 1/4 x kwadrat + 2x +1

f(2) = 1/4 * 4 + 4 +1
f(2) = 6

Odpowiedź:
Największa wartość funkcji f(x) = 1/4 x kwadrat + 2x +1 w przedziale <-1,2> wynosi 6
4 4 4