ZADANIE1
punkt P= jest srodkiem symetrii czworokąta ABCD.Wierzchołki Ai B mają współrzędne:A=(-1,4), B(-1, 2).narysuj czworokąt ABCD w układzie współrzędnych, znajdż współrzedne wierzchołkow Ci D oraz oblicz obwód tego czworokąta,

zadanie2 (tabelka w załączniku)
w miejsce puste wpisz odpowiednie liczby tak, aby punkty A i B były symetryczne względem osi Ox:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T06:29:28+01:00
ZADANIE1
punkt P= jest srodkiem symetrii czworokąta ABCD.Wierzchołki Ai B mają współrzędne:A=(-1,4), B(-1, 2).narysuj czworokąt ABCD w układzie współrzędnych, znajdż współrzedne wierzchołkow Ci D oraz oblicz obwód tego czworokąta,
IABI=√0+2²=2
nie podałaś P i...fiasko
pola też nie policzę , bo nie ma figury.
Wyślij na priv to edytuję i dokończę

zadanie2 (tabelka w załączniku)
w miejsce puste wpisz odpowiednie liczby tak, aby punkty A i B były symetryczne względem osi Ox:

A: wpisujesz: -√3;3;(-1i1/3;2i1/5);-3;0;-n
B:√2;3;(0;-4);-1;6;2n