Zapoznaj się z utworem, a następnie odpowiedz na postawione pytania.

Gdzie bystrym tylko Orzeł polotem
Pierzchliwe pogania ptaki.
A gniewny Jowisz ognistym grotem
Powietrzne przeszywa szlaki,

Niezwykłych ludzi zuchwała para,
Zwalczywszy natury prawa,
Wznawia tor klęską sławny Ikara
I na podniebieniu już stawa.

Gminie*, ku rzadkiej zbiegły zabawce,
Jakież ci cuda mózg kryśli?
Ty sobie roisz czary, latawce*:
Filozof inaczej myśli.

Choć się natura troistym grodzi
Ze stali murów opasem,
Rozum człowieczy wszędy przechodzi,
Niezłomny pracą i czasem.

Tymi on wsparty, bory wędrowne*
Burzliwym morzom poruczył,
Wydarł z otchałni kruszce kosztowne
I skakać głazy nauczył*.

Zbywają dzikiej mocy żywioły
Pod jego dzielnym rozkazem,
Leniwe woda opuszcza doły*,
A góry ścielą się płazem.

Tego się styru w pogodnej porze
Gdy ujął mężny Sarmata,
Choć go opuścił i wiatr i zorze,
Już wolniej sobie polata.

Wszystko zwyciężysz, łódko szlachetna*,
Na ciosy przeciwne twarda;
Statek twój sława uwieczni świetna
Chlubniej niż podróż Blancharda*.

PYTANIA
1. Gdzie ma miejsce wydarzenie, o którym mówi podmiot liryczny? Odpowiedz na to to pytanie na podstawie 1.strofy. Uzasadnij Swoje stanowisko.
2. W 1. i 2. wersie 2. strofy podmiot liryczny prezentuje postaci bohaterów lotu. jakim środkiem stylistycznym posługuje się dla ich charakterystyki?
3. Dlaczego uczestników lotu podmiot liryczny nazywa 'zuchwałą parą'?
4. Kim są mityczni bohaterowie, których postaci przywoływał autor w 2 pierwszych strofach?
5. W jakich kategoriach interpretuje lot balonem ludu?
6 jakie znaczenie ma to wydarzenie dla podmiotu lirycznego?
7. Jakie zasługi przypisuje podmiot liryczny ludzkiemu umysłowi?
8. Jaki środek składniowy zastosował autor w ostatniej strofie?
9. W dwóch ostaniach strofach mowa jest o łódce, którą steruje mężny Sarmata. do każdego z wymienionych elementów dopisz znaczenie przenośne, jakie przypisał mu autor.
A mężny Sarmata - .....................
B ster - .........................
C łódka szczęśliwa - ...................
10. Wyciągnij wniosek z poprzedniego zadania i odpowiedz na pytanie, jakim środkiem stylistycznym posłużył się autor.
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T11:04:58+01:00
1. Wydarzenia mają miejsce w powietrzu. Człowiek wznosi się w powietrze, lata jak ptak, tu jest przyrównany do orła.
2. Epitetem- niezwykłych ludzi, zuchwała para.
3. Ponieważ są to ludzie, którzy mimo wszelkich przeszkód wnoszą się w powietrze, aby osiągnąć swój cel. Ponadto, podziwia ich za swą charyzmę.
4. Dedal i Ikar
5. Pochwala nieograniczone możliwości człowieka, który realizuje kolejne marzenia. (nie jestem pewna tego zadania)
6. Poeta jest dumny, że loty balonem są możliwe dzięki potędze ludzkiego umysłu i ciężkiej pracy.
7. Wylicza możliwości człowieka: buduje okręty, opanował morze, wysadza skały, zdobywa surowce spod ziemi, reguluje rzeki, zmienia krajobraz
8. Przenośnie. Poeta mówiąc "Łódko szlachetna" ma na myśli ojczyznę.
9.
a) mężny Sarmata- rodacy
b) ster- próby przywrócenia świetności kraju
c) łódka szczęśliwa- państwo, w którym panuje harmonia i spokój
10. Poeta nawiązuje do sytuacja Polski posługując się alegorią ojczyzny- okrętu. Jest pewien, że ojczyzna stanie się sławna, pokona wrogów i rozkwitnie na nowo.