Pomocy potrzebuję to do godziny 10.00

3. Z podanego wiersza Juliana Tuwima "Wanda wypisz 10 neologizmów artystycznych. Spróbuj pokazać, z jakich, Twoim zdaniem, słów powstały.

WANDA

Woda Wanda wiślana
głaź głębica srebliwa
po ciemnurzu pazurem
wodzi jaskro księżawiec

sino płynie dno śpiewa
woda wanda ruślana
czesze włosy świetłodzie
topiel dziewny kniaziewny.

5.
Przypomnij sobie wiersz Cypriana Norwida "Moja piosnka II". Jak zapewne pamiętasz, poeta pisał go na emigracji w Paryżu po upadku powstania listopadowego. Przeczytaj zamieszczony fragment, znajdź neologizmy i 2-3 zdaniach wyjaśnij ich znaczenie.

MOJA PIOSENKA II

[...]
Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...
[...]

2. Przeczytaj fragment wiersza Bolesława Leśmiana "Przyśpiew", a następnie wykonaj związane z nim polecenia.

PRZYŚPIEW

"Wkosmacona w kwiat płytki,
Łeb ująwszy w dwie chwytki,
Pszczoła, nim ją porwie lot,
W słońcu myje się, jak kot -
I do naga z odwianych skrzydeł się rozbiera.
[...]
Staw obłokiem żegluje,
Młyn mu kołem ojcuje,
Spoza lasu szumi las,
Spoza czasu szemrze czas,
Droga roztopolona śni się nie do końca...

Utrudą żałobny
Koń, dozgonnie ksobny,
Zaniepatrzył się na wóz,
Przymknął oczy w cieniu brzóz
I krótkim kaszlem dudni, jak kobza, do słońca.
[...]"

a)Jak wyobrażasz sobie pszczołę "wkosmaconą w kwiat płytki"?
b)Dlaczego poeta użył "chwytki" zamiast "łapki" lub "odnóża"?
c)Co może oznaczać:
-imiesłów "odwiane"?
-imiesłów "roztopolone"?
-czasownik "zaniepatrzył się"?
d)Z jakich słów powstały neologizmy "utruda" i "ksobny"?1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T08:38:44+01:00
Po ciemnurz- po ciemku
głębica- głęboka
księzawiec-księżyc, albo księżycowy
wiślana- może chodzić o wisłe
głaż głębica srebliwa- to pewno chodzi o jezioro lub rzeke w nocy
dziwny- dziwna
topiel- woda,
kniaziewny-
5 bez-tęsknoty,bez-myślenia- to chodzi o to że nie tęsknia i nie myślą przynajmniej ja tak na polaku miałam:)
2 a)wyobrażenie pszczoła która zbiera nektar, uczepiona lepką mazią
b) żeby się rymowała no bo płytki-łapki sie nie rymuje tylko płyki-chwytki
c)odwiane- wiany, zawianych(skrzydeł)
roztopolone- topole, że jest ich dużo
zaniepatrzył sie - że przestał na coś patrzeć
utruda- trudzi się, trudno,
ksobny- niewiem ale wiesz jak to by sie w wzieło i na całośc patrzylo koń dosłownie ksowny, to może wdzięczny??
o bo dozgonnie można byc wdzięczym, przynajmniej mi sie tak kojarzy:)
121 2 121