Odpowiedzi

2010-03-25T08:47:26+01:00
Jest to największy obszar zurbanizowany w Polsce. Występują tam silne zanieczyszczenia powietrza, których skutkiem jest zmniejszenie natężenia promieniowania słonecznego i zwiększenie zachmurzenia.
Sieć rzeczna jest rzadka, a wody bardzo zanieczyszczone chemikaliami z fabryk. Wyżyna Śląska to najsilniej uprzemysłowiona kraina geograficzna Polski. Jest to związane z występowaniem bogactw mineralnych, gł. węgla kamiennego. Najwięcej kopalń znajduje się w rejonie konurbacji górnośląskiej. Znajduje się tu wiele elektrowni, m.in. w Łaziskach Górnych, Będzinie i Jaworznie. Do niedawna wydobywano tu też rudy cynku i ołowiu: Olkusz, Jaworzno i rudy żelaza – Częstochowa. Znajduje się tu dużo fabryk przemysłowych oraz koksowni.
Sposobem na ratowanie terenu może być (teoretycznie) zakładanie filtrów na kominy dymiących fabryk, lub większa oczyszczalnia ścieków. W praktyce jednak, stanowi to problem, głównie za względów finansowych.