Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T17:39:44+01:00
Fundacje i stowarzyszenia - zasady funkcjonowania i opodatkowania:
- definicja, cele i sposoby powoływania fundacji i stowarzyszeń
--- elementy i treści statutu tych organizacji warunki konieczne do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
---- kwestie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, majątku, łączenia z innymi podmiotami, jak również likwidacji
- nadzór i kontrola funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń
- polityka rachunkowości, zasady księgowania

Niniejsze opracowanie stanowi omówienie - pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym - problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji pozarządowych, które zdecydowanie najczęściej występują w obrocie społeczno - gospodarczym. Przede wszystkim przedstawiono tu podstawowe zasady i procedury zakładania fundacji i stowarzyszeń wraz ze wskazaniem praktycznych elementów przedmiotowej tematyki, w tym określenie zakresu możliwości fundacji i stowarzyszeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Dalsza część opracowania zawiera omówienie zasad polityki rachunkowości, obowiązków sprawozdawczych oraz praktyczne ujęcie schematów księgowania w tym przykładowy plan kont.

Ponadto załączone zostały przykładowe wzory podstawowych dokumentów i aktów wewnętrznych wykorzystywanych w fundacjach i stowarzyszeniach (np. akty ustanawiające, statut, uchwały organów wewnętrznych, protokoły posiedzeń).

W związku z faktem, że przedmiotowa publikacja nie stanowi wyczerpującego omówienia rzeczonej problematyki, wskazano również podstawowe źródła prawa regulujące wskazaną tematykę.
2009-10-29T22:23:55+01:00
Stoważyszenie- zakładają obywatelez Pełnia Prwa publicznych, moga należeć do nich osoby już od 16- roku zycia Najczesciej Utrzymuja sie one z Datków oraz skłądek Należą Do nich np;
PZPZ (Polski związek piłki nożnej)
Caritas Polska
Monar( Pomoc nad Opieka Narkoanom

Fundacja-założona przez Fundatora, który sciśle określa cel działania nie rzadko przeznaczając pule pienięrzne. Fundacje organizuja sie w formie aktu Lub testamentu no:
Wośp
Dzieci Niczyje
Fundacja Stefana Batorego
Akogo?Imieniem Alfreda Nobla