Zad.1
ile procent masowych chloru zawiera polichlorek winylu?
a)56.9%
b)57%
c)56.8%
d 56.7%
zad.2
wskaż alkohol drugorzędowy
a) 2-metylobutan-1-ol
b)3-metylobutan-2-lo
c)2-metylobutan-2-lo
d)3-metylobutan-1-lo
zad3
wskaz produkt uwodornienia but-1-enu
a)n-butan
b)cis-2-but-2en
c)but-2-yn
d)cyklobutan
zad4
wszkaz zwiazek którego uzyjesz aby otrzymac acetylen
a)Na2CO3
b)C3H7OH
c)CaC2
d)Al4C3
ZAD.5
kwas masłowy nie reaguje z :
a)NaOH
b)CuO
c)CaCO3
d)C17H33COOH
Z GÓRY DZIEKUJE DAJE NAJ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T09:29:41+01:00