Odpowiedzi

2010-03-25T09:56:41+01:00
Konfederacja Targowicka-był to magnacki spisek przeciwko reformom Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja.Został on zawiązany fikcyjnie w Targowicy 14 V 1792 roku,choć faktycznie zawarto go 27 IV 1792 roku przy poparciu carycy Katarzyny II.Targowiczanie przez kilka miesięcy rządzili krajem,ograbiając skarb i obywateli.Zostali odsunięci od władzy przez Rosję,która wraz z Prusami dokonała II rozbioru.
Czołowi działacze:Rzewuski,Potocki,Kossakowski,Branicki.
16 3 16
2010-03-25T10:00:20+01:00
Skutki Konstytucja 3 maja uchwalona przez Sejm Czteroletni oraz wszystkie ustawy zostały obalone , wróciła wolna elekcja oraz liberum ,władze sprawowała Generalność Konfederacji Targowickiej
Przyczyny zawiązania uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 przez Sejm Czteroletni, dzieki czemu Rzeczpospolita Polska stała się monarchią konstytucyjną, zmiena przestarzałego ustróju politycznego , likwidowała odrębność Korony oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, wprowadziła trójpodział władzy na: ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą, potwierdziła ustalone wcześniej prawa mieszczan.
12 3 12