Odpowiedzi

2009-10-29T16:56:40+01:00
A) 50g+20g+20g+5g=95g
500mg+200mg+200mg+20mg+10mg=930mg

930mg+95g=
2009-10-29T20:34:08+01:00
Ciało zważono na wadze szalkowej. Waga była w równowadze, gdy na szalce leżały odważniki o masach: 50g, dwa po 20g, 5g, 1g, 500mg, dwa po 200mg, 20mg, i 10mg.
a) Jaka jest masa tego ciała?
b) Jaki jest jego ciężar?

m=50g+2*20g+5g+1g+500mg+2*200mg+20mg+10mg=
50g+40g+5g+1g+0,5g+0,4g+0,02g+0,01g=96,93g

96,93g=0,09693kg
g=10m/s²
P=m*g

P=0,09693kg*10m/s²=9,693N

masa wynosi 96,93g a ciężar 9,693N