Odpowiedzi

2010-03-25T10:34:52+01:00
Powstawały w trakcie kilku orogenez, alpejskie ruchy górotwórcze spowodowały przesunięcia poszczególnych górotworów wzdłuż uskoków co nadało im charakter gór zrębowych.