Znajdź:
A U B, A n B, A/B, B/A gdy:
a. A={1,2,3,4,5,6} B={3,5,7,9,11}
b. A={2,4,6,8,10} B={x∈R i x>5}
c. A=<-3,4) B=(0,7)
d. A={x∈R i x>1} B={ x∈N i x∈<0;10>}
w podpunktach c i d zaznacz zbiory na osi liczbowej.

Prosze o pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T10:45:27+01:00
Znajdź:
A U B, A n B, A/B, B/A gdy:
a. A={1,2,3,4,5,6} B={3,5,7,9,11}
A U B={1,2,3,4,5,67,9,11}
A n B={3,5}
A/B={1,2,4,6}
B/A={7,9,11}

b. A={2,4,6,8,10} B={x∈R i x>5}
A U B={2,4,6;7,8,9,10,1112,13,..}
A n B={6,8,10}
A/B={2,4}
B/A={7,9,11,12,13,14,...}
c. A=<-3,4) B=(0,7)
A U B={2,4,6;7,8,9,10,1112,13,..}
A n B=<-3,7)
A/B=<-3,0>
B/A=<4,7)
d. A={x∈R i x>1} B={ x∈N i x∈<0;10>}
A U B={x≥1 lub x=0}
A n B={2,3,4,5,6,7,8,9,10}
A/B={x∈R i x>1} \{2,3,4,5,6,7,8,9,10}
B/A={0,1}
w podpunktach c i d zaznacz zbiory na osi liczbowej.
2 4 2