Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego (an)jest równy 2, a suma sześciu początkowych wyrazów tego ciągu wynosi 57.
a)oblicz sumę dwudziestu początkowych wyrazów ciągu (an).
b)dla jakiego n liczby :a1,a3,an tworzą ciąg geometryczny?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T10:58:34+01:00
A1 = 2
57 = (2 + 2 + 5*r)*6/2
57 = 12 + 5*r
r = 9

a) S20 = (2 + 2 + 19*r)*10
S20 = 1750

b)
a1 = 2
a3 = 20
an = 200
an = a1 + (n-1)*r
198 = 9*n -9
189 = 9*n
n = 21
1 1 1