Odpowiedzi

2010-03-25T12:14:48+01:00
Cechy budowy
*pokolenie dominujące
Mszaki - płciowe - gametofit
Paprotniki - bezpłciowe - sporofit
*korzenie
Mszaki - chwytniki - brak właściwych korzeni
Paprotniki - występują - utrzymują roślinę w glebie i pobierają wodę z solami mineralnymi
*łodyga
Mszaki - łodyżka ulistniona ; łodyżka bezlistna - utrzymująca zarodnię
Paprotniki - podziemna, zwana kłączem - magazynuje składniki pokarmowe
*liście
Mszaki - drobne pobierają wodę, asymilują
Paprotniki - zróżnicowane, asymilacyjne, niektóre posiadają na spodniej stronie zarodnie