Zad.1.Silnik samochodu jadącego ruchem jednostajnym wykonuje na każdych 100m drogi pracę 7500J.Jaki opór pokonuje ten samochód?

Zad.2.Uczeń podniósł ruchem jednostajnym tornister o masie 5 kg na wysokość 2 m w ciągu 3 sekund.Jaką pracę wykonał ?

Zad.3.Dźwig podnosi ruchem jednostajnym tonę węgla na wysokość 5m.Jaką pracę przy tym wykonuje ?

Zad.4.Oblicz ilość ciepła wydzielającego się w ciągu minuty przy piłowaniu drewna piłą o długości 80 cm.Opór drewna przy piłowaniu wynosi 15 N a liczba ruchów piły na minutę wynosi n=40.

Zad.5.Ile pracy trzeba wykonać aby przez tarcie ogrzać 100g wody o temperaturze 10 stopni C do temperatury wrzenia ? Przyjmij że tylko 50% wykonanej pracy zamienia się w energię ciała cw=4200J/kg razy stopień C.

1

Odpowiedzi

2010-03-26T13:08:31+01:00
1.
S=100m
W=7500J
W=F*S
F=W/S = 7500/100 = 75 (N)

2.Praca równa się uzyskanej przez ciało energii
W = Ep
Ep = m*g*h
W=m*g*h = 5*10*2 = 100 (J)
czas jest niepotrzebny

3.
W = Ep
Ep = m*g*h
W=m*g*h = 1000*10*5 = 50000 (J)

4.Tu praca równa się wydzielonemu ciepłu
Q=W=F*S*n
Q=15*0,8*40=480 (J)

5.Praca jest dwukrotnie większa od ciepła potrzebnego do ogrzania wody (50% pracy zmienia się na to ciepło)
W=2*Q= 2*Cw*m*ΔT
W=2*4200*0,1*90=75600 (J)
1 4 1