Odpowiedzi

2010-03-25T11:46:04+01:00
Wiersz Campo di Fiori Czesław Miłosz napisał w 1943 roku , kiedy to , jako mieszkaniec Warszawy , był świadkiem krwawo stłumionego powstania w getcie , a nade wszystko reakcji ludności stolicy na wydarzenia rozgrywające się w jednej z jej dzielnic , tuż za nowo zbudowanym murem . Powstanie w getcie warszawskim wybuchło w okresie świąt Wielkanocnych , czasie radości chrześcijan , którzy naprawdę wtedy przy dźwiękach skocznej muzyki bawili się na karuzeli ustawionej przy ścianie rozdzielającej część aryjską od żydowskiej .
Szczególnym bohaterem utworu Miłosza jets lud : rzymski i warszawski , a więc powiedzieć można tłum ludzki w ogóle . Ten tłum nie zmienia się wcale - zajęty swoimi sprawami , spragniony życia i zabawy , mija męczeńskie stosy . Jakby naprawdę sądził , że jedyną cnotą jest żyć życiem własnym i zajmować się swoimi sprawami . Taki sposób życia jest grożny . Od wieków giną niewinni .Od wieków bezduszność ludzka powoduje , że ci , którzy pragną dobra , umierają w samotności , nie znajdując nawet kogoś , komu mogliby powierzyć swoje ostatnie słowo . Ich milczenie zawiera jednak osąd - to nie ideały są ważne dla przeciętnego człowieka , lecz " różowe owoce morza , naręcza ciemnych winogron , pogodny wiosenny wieczór , czas pięknej warszawskiej niedzieli " . Nie jest to jednak droga do dobra .
Piękny , regularny biały wiersz Miłosza , klasyczny w swej formie , zawiera równie klasyczne przekonani , że dobro nie może przegrać walki ze złem . Choć ludzie są słabi i mdli , nie zostali jednak pozbawiani szansy na oknięci się z własnego marazmu . Ich przebudzenie dokona się za sprawą przezycia estetycznego , jedynego prawdziwie bezinteresownego przezycia . Jak w romantyzmie - bunt wznieci słowa poety .
1 3 1