Poniżej podano wybrane metody otrzymania soli 1 kwas + wodorotlenek metalu 2 kwas + tlenek metalu 3 kwas + metal 4 tlenek niemetalu + wodorotlenek metalu Spośród podanych metod wybierz dwie które można zastosować do otrzymania dwóch różnych dowolnych soli . Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji otrzymania tych soli . 1 Równanie ................ 2 . Równanie ................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T17:19:56+01:00
1. Kwas + wodorotlenek metalu:
HCl + NaOH → NaCl + H₂O

2. Kwas + metal
Zn + H₂SO₄ → ZnSO₄ + H₂
1 5 1