Zadanie 1. Rzucamy 2 razy sześcienną kostkę do gry. Oblicz
Prawdopodobieństwo zdarzeń.

a) - suma otrzymywanych oczek będzie mniejsza od 9
b) - otrzymamy 5 oczek co najmniej na jednej kostce.


Zadanie 2. Z klasy liczącej 26 uczniów w tym 15 dziewczyn i 11
Chłopców wybieramy losowo trzyosobową delegację.
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń

a) - delegacja będzie składała się z samych chłopców
b) - w skład delegacji wejdzie 1 chłopiec i 2 dziewczynki
c) - w skład delegacji wejdzie co najmniej 1 chłopiec.


Zadanie 3. Z Grupy 25 uczniów wśród których 13 gra w piłkę
nożną, 16 gra w koszykówke, a 10 gra w obie te gry
wybieramy losowo jednego. Oblicz
prawdopodobieństwo zdarzeń.

a) - wylosowany uczeń gra tylko w jedną z tych gier
b) - wylosowany uczeń nie gra w żadną z tych gier

Zadanie 4. W tabelce przedstawiono stypendia socjalne
otrzymywane przez uczniów klas trzecich w
pewnej szkole.

Stypendia (w zł) Liczba uczniów
150 2
100 3
75 5
50 7

Oblicz.
a) - Średnią arytmetyczną stypendiów
c) - odchylenia standardowe stypendiów (wyniki zaokrąglij
do złotówek)

Proszę o szybkie rozwiązanie zadania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T13:18:03+01:00
Zad.1
a) C¹₇+C₆+C¹₅+C¹₄+C¹₃+C¹₂=27
b) C¹₁+C¹₄*C¹₄=17
zAD.2
A)C³₁₁=165
B)C¹₁₁*C²₁₅=1155
C)C¹₁₁*C²₁₅+C²₁₁*C¹₁₅+C³₁₁=2145

zAD.3
A) C¹₁₃=13
C¹₁₆=16
B)C¹₁₀=10
zAD.4
ŚREDNIA= 300+300+375+350/17≈77,94
ODCHYLENIE=∫1/17(5192,64+486,6436+8,6436+780,6436=∫1/17*6468,5708=∫380,50416≈19,51≈20ZŁ