Odpowiedzi

2010-03-25T12:38:20+01:00
Matka
mojrzesz
cyrenejczyk
magdalena
biblia
wolność
wierność
miłość
eliasz
piotr
judasz
betlejem
kościół
efezjan
katolik
modlitwa
Święto
ciało
ewangelista
szymon
piłat
liturgia lub kazanie
1 5 1
2010-03-25T12:39:04+01:00
Ministrant
Oltarz
(św)franCiszek
koNfesjonal
bIblia

Wikary

Wiara
wIelkanoc
papiEż
mojRzesz
judasZ
cyrEnejczyk

Katolik
miłOść
Święto
kośCiół
(św)PIotr
wOlność
piLat
modlitwA

1 2 1
2010-03-25T12:39:11+01:00
1.Mesjasz
2.Prorok
3.Zbawiciel
4.Ewangelia - Mocni
5.Biblia


6.Zmartwychwstanie - w


7.Wiara
8.Namaszczenie
9.Przemienienie
10.Tabor -wierze
11.Przemówienie
12.Wielkanoc


13.Matka
14.Boże Narodzenie
15.Wieść
16.Chrzciciel -Kościoła!
17.Chostia
18.Gołąb
19.Kościół
20.Maryja
1 1 1