Uprzejmie proszę o napisanie referatu .

Temat : "Zagrożenia zewnętrzne Polski pod rządami książąt dzielnicowych"

Należy wspomnieć o Krzyżakach, Tatarach, Wojnach pomiędzy książętami (jeżeli jakieś jednej z tych rzeczy zabraknie to nic się nie stanie).

Referat powinien być obszerny na okolo 1,5 strony A4 (15 - 25 zdań)


Osoba która najlepiej napiszę gwarantuje, że dostanie najlepsze rozwiązanie ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-25T12:53:13+01:00
Wzrostowi rozdrobnienia feudalnego towarzyszyło osłabieni pozycji polski w świecie.Walki wewnetrzne pomiedzy książętami dzielnicowymi wykorzystywali cesarze niemieccy.W 1181 r od Polski oderwało się Pomorze Zachodnie.książęta zachodniopomorscy pozbawieni pomocy władców polskich musieli uznać zwierzchnictwo cesarza niemieckiego fryderyka Barbarossy.Po podboju ziem Słowian,Brandenburczycy zaczęli zagrażac ziemiom polskim.W 1250 r opanowali ziemię lubuską.Była to duża strata gdyż ziemia ta łączyła Polskę z Pomorzem.
Krzyżacy:W roku 1226 książę mazowiecki sprowadził Krzyżaków do Polski.Konrad dał im w posiadanie ziemię chełmińską,ale nie wyrzekł się władzy zwierzchniej.krzyżacy sfałszowali dokument i uzyskali od cesarza fryderyka II jego potwierdzenie.Według tej umowy ziemie Prusów oraz ziemia chełminska miały się stać księstwem podporzadkowanym cesarzowi.Krzyzacy jednak dążyli do utworzenia na tych ziemiach swojego państwa.Mordowali ludność pruską,niszczyli ich zabudowania.W ciągu kilkudziesięciu lat zdołali opanować ziemie zamieszkane przez Prusów i założyli silne państwo ze stolicą w Malborku.Stali się wielkim zagrożeniem dla Polski.
Tatarzy:W I połowie XIII w Polsce zaczęło zagrażac nowe niebezpieczeństwo.Od wschodu nadciągali Tatarzy /Mongołowie /.Na przełomie XII i XIII w powstalo w Azji potęzne państwo mongolskie,na czele którego stał władca zwany chanem.W latach 1237-1240 Tatarzy podbili Ruś.W 1241 r wojska tatarskie uderzyły na Węgry i Polskę.Na podbite kraje Tatarzy nakładali daniny /haracze /,a ludność kraju brali w jasyr /niewola /.Tatarzy zdobyli Sandomierz,Wislicę i Kraków.Dopiero pod Legnicą napotkali na silny opór.Jednak bitwa ta zakończyła sie klęską Polaków i śmiercią Henryka Pobożnego.Jednak Tatarzy ponieśli duże straty i wycofali się na Węgry.Tatarzy jeszcze dwukrotnie napadali na Polskę,lecz waleczne grody skutecznie się broniły.