Klub Janka za zwycięstwo w regatach otrzymał nagrodę w wysokości 2000 zł. Nagrodę tę członkowie klubu chcą ulokowac w banku na okres jednego roku. Rozważane są dwie oferty:

I - Lokata na okres 12 miesięcy według stałej stopy procentowej w wysokości 8% w stosunku rocznym.

II- lokata na okres pół roku oprocentowana według stałej stopy procentowej w wysokości 4% w stosunku półrocznym. Po 6 miesiącach dopisywane są odsetki i nowa kwota jest ulokowana ponownie na koncie o takim samym oprocentowaniu. Oblicz kwotę odsetek przy każdej z procentowych ofert. zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

2010-03-25T12:56:32+01:00
1]
2000+8% z 2000=2000+0,08×2000=2160zł
2160-2000=160zł to odsetki

2]
2000+4%z 2000=2000+0,04×2000=2080
2080+4% z 2080=2080+0,04×2080=2163,20zł
2163,2-2000=163,20zł to odestki
2 5 2
2010-03-25T13:19:41+01:00
I .
8% = 0,08
odsetki roczne od 2000 zl
0,08* 2000 zł = 160 zł
II
4% = 0,04
odsetki po pół roku
0,04*2000 zł = 80 zł
2000 zł + 80 zł = 2080 zł
odsetki za II półrocze
0,04* 2080 zł = 83, 2 zł
Odsetki razem
80 zł + 83,2 zł = 163,2 zł
Odp. II oferta jest korzystniejsza.
2 5 2