Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • OnA7
  • Początkujący
2010-03-25T14:39:20+01:00
Związek z Saksonią pod berłem dwóch władców z dynastii Wettinów przyniósł Rzeczpospolitej wiele nie powodzeń i rozczarowań.
Za panowania Augusta III w gospodarce mamy do czynienia z korzystnymi zmianami:
-pańszczyzna zmieniona na czynsz
-powstanie manufaktur
-rozwój handlu(jarmarki)
-powstają pierwsze banki
-pojawia się powiedzenie "Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa"

Zmiany w kulturze:
-odrodzenie się szkół parafialnych i średnich (jezuici i pijary)
-powstanie nowoczesnej szkoły - Colegium Nobilium założona przez Stanisława Konarskiego w 1740r.
-bracia Załuscy zakładają w Warszawie pierwsza bibliotekę

Panowanie obu Augustów nie było dla Polski korzystne. Wojna toczona za Szwedami za panowania pierwszego z nich doprowadziła kraj do ruiny. August III zapewnił w prawdzie Polsce długie lata pokoju, ale Rzeczpospolita nie nie odgrywała już żadnej roli wśród państw europejskich. Miała mała armie, niesprawny sejm, a Polacy nie orientowali się w skomplikowanej polityce prowadzonej przez monarchię. Następna ujemna stroną była rozpusta w szlachcie. W ciągu 30 lat zerwano wszystkie sejmy prócz jednego ( potwierdzającego prawo Augusta III do korony).

Więc unia polsko saska nie była korzystna dla Polski ;)
5 4 5