1.Jaką powierzchnię ma prostokątny pokój,jeżeli obwód podłogi wynosi 14m, a długość pokoju jest o 1m większa od szerokości.

2.Trzej właściciele spółki przeprowadzili udaną transakcję handlową,która przyniosła 1,1mln zł zysku. Dochód rozdzielili między siebie w zależnośći od wniesionego wkładu w stosunku 2:4:5.Jaką kwotę otrzymał każdy z nicih?

3.Benzyna przepompowana z trzech jednakowych cystern w kształcie walca o średnicy 2m i długości 450 cm wypełnia w całośći podziemny prostopadłościenny zbiornik o wymiarach podstawy 45dm x 3,14m.Ile litrów benzyny mieści się w tym zbiorniku oraz jaka jest głębokość zbiornika(w metrach)?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-04-21T16:51:16+02:00
1) 14 - 2 = 12
12÷ 4 = 3
4 + 1 = 5
P = 4 * 5 = 20

2) 2 + 4 + 5 = 11
1100000 ÷ 11 = 100000
2 * 100000 = 200000
4 * 100000 = 400000
5 * 100000 = 500000

3) 2/2 =1
450 cm = 4,5 m
Pk = π 1²m = πm ≈ 3,14 m²
3,14m² * 4,5m = 14,13m³
14,13m³ * 3 = 42,38m³

45 dm = 4,5 m
P = 4,5m * 3,14m = 14,13m²

42,38m³/14,13m² = 3m
odp. zbiornik ma głębokość 3

1 5 1