Odpowiedzi

2010-03-25T13:36:32+01:00
To nie jest szescian, tylko prostopadłościan
a=4cm
b=7cm
h=2cm
pole=2ab+2ah+2bh=2×4×7+2×4×2+2×7×2=
56+16+28=100cm²
2010-03-25T13:36:57+01:00
P=6a²
p=6×4²
p=6×16
p=64cm²
2010-03-25T13:37:43+01:00
Ppodstawy to 4*7=28cm2 z sufitem to razy 2 czyli 56cm2
Boki to 7*2=14 są 2 takie boki więc 28cm2
Boki inne to 4*2=8 są 2 takie więc 16cm2
Razem 56+28+16=100cm2