Odpowiedzi

2010-03-25T13:45:56+01:00
Słuchacza słowa Bożego powinno charakteryzować : pomoc innym,chodzić do kościoła,modlić się ,przyjmować Eucharystię.
myślę że to jest dobrze
13 3 13
2010-03-25T13:47:19+01:00
Głosząc słowo Boże, pragniemy budzić i pogłębiać wiarę słuchaczy, doprowadzić ich do przemiany moralnej, a przez to budować wspólnotę Kościoła. Dlatego kazania i katechezy stanowią wykład prawdy wiary i zasady życia chrześcijańskiego, a także przyjmują formę apelu, wezwania, zaproszenia. Każdy kaznodzieja pragnie, aby jego słowo było skuteczne, tym bardziej gdy przez wiele lat pracuje w tej samej parafii. Nierzadko można jednak spotkać się z narzekaniem, że kazania nie przynoszą pożądanego skutku. Trudno jednak poznać skuteczność głoszonego słowa, gdyż działa ono w sferze duchowej słuchaczy. Przeciwnie zaś, zaniechanie głoszenia kazań doprowadziłoby do opłakanych skutków w życiu wiernych W ciągu dwu tysięcy lat chrześcijaństwa wygłoszono niezliczoną liczbę kazań, miliardy ludzi przyjęły dobrą nowinę o zbawieniu, co wykazuje, że słowo Boże było skuteczne.

Powinien posiadać cechy :
silna motywacja do słuchania
postawa otwarta i życzliwa wobec nadawcy
trafna selekcja głównych punktów wypowiedzi
tworzenie atmosfery sprzyjającej wypowiedziom
reagowanie zarówno na treści wypowiedzi, jak i na kryjące się w niej uczucia

12 4 12
2010-03-25T14:43:12+01:00
Powinien posiadać cechy takie jak:
- umiejętność słuchania
- odporność na inne wiary
- pragnie pogłębiać wiarę chrześcijańską
- być otwarty na "wszystko"

pozdrawiam < 3

; )
10 4 10