Do szkolnego klubu sportowego tecza chodzi 36 chlopcow i 24 dziewczyny
a)jaki % stanowia dziewczeta?
b)W miedzyszkolnych zawodach w tenisie stolowym uczestniczylo 37,5% wszytskich dziewczyn teczy. Ile dziewczat wnalezaacych do klubu nie wzielo udzialu ?
c)W zawodach lekko atletycznych wzielo udzial 85% czlonkow klubu. Stanolili oni 17% wszystkich uczestnikow.Ilu bylo uczestnikow w tych zawodach?
d) Do klubu Tecza nalezy 10% wszystkich dziewczat i 20% wszystkich chlopcow w szkole . Ilu uczniow jest w szkole ? o ile % mniej jest w tej szkole chlopcow niz dziewczat?

2

Odpowiedzi

2009-10-29T17:11:08+01:00
A) 36+24= 60
²⁴/₆₀ * 100% = ²⁴⁰/₆ % = 40%

b) 24 * 37,5 % = 24 * 0,375 = 9

c) 60 * 85% = 60 * 0,85 = 51
51: 17% = 51 : 0,17 = 300

d) dziewczęta:
10% = 24
24 : 10% = 24 : 0,1 = 240
chłopcy:
20% = 36
36 : 20% = 36 : 0,2 = 180
liczba uczniów:
240 + 180 = 420
% mniej chłopców:
²⁴⁰ ⁻ ¹⁸⁰/₂₄₀ * 100% = ⁶⁰/₂₄₀ * 100% = ⁶⁰⁰/₂₄ % = 25%

e) 36 + 24 = 60
⁸⁴ ⁻ ⁶⁰/₆₀ * 100% = ²⁴/₆₀ * 100% = ²⁴⁰/₆ % = 40%

* = razy
/ = kreska ułamkowa

P.S. Zadanie jest na 1000% dobrze rozwiązane, bo robiliśmy identyczne dzisiaj z Panią na tablicy ;D.

P.S.2. Ups... e) nie podałeś/aś, ale zrobiłam, bo przepisywałam z zeszytu xD.

2009-10-29T19:08:13+01:00
Do szkolnego klubu sportowego tecza chodzi 36 chlopcow i 24 dziewczyny
a)jaki % stanowia dziewczeta?
36+24= 60
100% - 60
x - 24

x= 100 x 24 / 60
x = 2400 / 60
x= 40%
odp dziewczyny stanowią 40%

b)W miedzyszkolnych zawodach
w tenisie stolowym uczestniczylo 37,5% wszytskich dziewczyn teczy. Ile dziewczat wnalezaacych do klubu nie wzielo udzialu ?
24 - 100%
x - 37,5 %

x= 24 x 37,5 / 100
x = 900 :100
x= 9
odp 9 dziewczyn brało udział

c)W zawodach lekko atletycznych wzielo udzial 85% czlonkow klubu. Stanolili oni 17% wszystkich uczestnikow.Ilu bylo uczestnikow w tych zawodach?
100% - 60
85 % - x

x= 85 x 60 / 100
x=51 - członkowie klubu którzy brali udział

17% - 51
100% - x

x= 100 x 51 / 17
x=300
odp uczestników na zawodach było 300

d) Do klubu Tecza nalezy 10% wszystkich dziewczat i 20% wszystkich chlopcow w szkole
Ilu uczniow jest w szkole ? o ile % mniej jest w tej szkole chlopcow niz dziewczat?

10% - 24
100% - x

x= 2400 / 10
x= 240 - liczba dziewcząt w szkole

20% - 36
100% - x
x= 3600 / 20
x=180 - ilośc ch w szkole

240 + 180 = 420 - liczba uczniów w szkole

240 - 180 = 60 - tyle więcej jest dziewcząt

240 - 100%
60 - x

x= 6000 / 240
x= 25 % - chłopców jest mniej od dziewczyn o 25 %