Odpowiedzi

2009-10-29T17:20:51+01:00
Lim [sin 3x/4x] =lim[(sin 3x/3x) *(3/4)] =(3/4)* lim[sin3x/3x] =3/4
x->0
bo lim[sin 3x/3x] = 1 dla x-->0 lim(3/4 ) = 3/4
i korzystamy z tego że granicz iloczynu funkcji równa jest
iloczynowi granic tych funkcji, o ile te granice istnieją.
sin 3x/4x = (sin 3x/3x) * (3/4).
5 3 5