1) Do otwartego pudełka w kształcie sześcianu o boku 5 dm śnieg napadał do wysokości 2 dm powyżej dna. Ze stopnienia tego śniegu powstało 5 l wody. Ile razy objętość powstałej wody jest mniejsza od objętości śniegu ?
a) 5
b) 45
c) 9
d) 10
2) Ile milimetrów opadu zanotujemy w sytuacji opisanej w poprzednim zadaniu?
a) 2
b) 20
c) 200
d) 2000

I mi właśnie w tym pierwszym wyszło 10.Ale nie wiem,czy to dobry wynik.Pomożecie?Dam naj ; *

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T14:25:35+01:00
1]
a=5dm
v=a³

h=2dm
ilosc śniegu:
v=a²h=5²×2=50dm³=50litrów

50l:5l=10
objętość wody jest 10 razy mniejsza od objetości sniegu

odp. d]


dobrze ci wyszło

2]
2dm=20cm=200mm
odp. c