Zadanie pierwsze. Woda utleniona używana do przemywania ran to 3-procentowy roztwór nadtlenku wodoru (H2O2)[te dwójeczki sa malutkie czyli ta obok H i obok O] w wodzie.Oblicz mase wody utlenionej,którą można otrzymać przez rozpuszczenie 9 g nadtlenku wodoru w wodzie. Zadanie drugie. Do okładów na lekkie poparzenia kwasami stosuje się 2-procentowy roztwór sody oczyszczonej.Oblicz,ile gramów sody oczyszczonej należy odważyć i jaką objętość wody odmierzyć,aby otrzymać 200 g takiego roztworu (Gęstość wody wynosi 1g/cm sześcienne){czyli g podzielić na cm sześcienny} Zadanie trzecie. Uczeń rozpuścił 50 g soli w 150 cm sześciennych wody.Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu(Gęstość wody wynosi 1g/cm sześcienny)[czyli g podzielić na cm sześcienny].Bardzo proszę o pomoc,potrzebuje tego na jutro.Proszę jeszcze o to,aby osoba,która by mi pomogła napisała mi do każdego rozwiązywanego zadania Dane,Szukane i Wzory oraz nie tylko sam wynik ale także obliczenia.Jeszcze raz proszę o pomoc w tych trzech zadaniach;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T17:28:21+01:00
Cp = ms * 100% / mr <- OGÓLNY WZÓR na którym bazujesz w 3 zad.

Cp - stężenie %
m[małe s] - masa substancji
m[małe r] - masa roztworuzad.1

Cp = 3%
ms = 9g
mr = ?

mr = ms * 100% / Cp
mr = 9 * 100 / 3 = 300g <- odp.


zad.2

mr = 200g
ms = ?
Cp = 2%

ms = Cp * mr / 100%
ms = 2 * 200 / 100 = 4g <- odp.

mr = ms + m rozpuszczalnika (w tym wypadku wody)
m rozp. = ?
m rozp. = mr - ms = 200g - 4g = 196g

masz obliczyć objętość tej wody, więc wykorzytamy wzór na gęstość:
q - gęstość
q = m/V
m - masa
V - objętość

q=1g/cm³
m=196g
V=?
V=m/q
V=196/1 = 196 cm³ <- odp.

zad.3

ms = 50g
V=150cm³
q-gęstosć
q=m/V
m rozp. = q*V
m rozp. = 150 * 1 = 150g

mr = ms + m rozp.
mr = 50g + 150g = 200g

Cp = 50g * 100% / 200g = 25% <- odp

39 3 39