Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T14:36:35+01:00
Uwolnione związki nieorganiczne wracają do środowiska i mogą być ponownie wykorzystane. Reducenci są ważnym ogniwem obiegu materii w przyrodzie, ponieważ pobierając z martwej materii organicznej składniki organiczne dla nich potrzebne, przyczyniają się do zwrotu substancji mineralnych do podłoża, te zaś służą następnie producentom (organizmom samożywnym) do wytwarzania substancji organicznych. Do prostych związków mineralnych uwalnianych w wyniku działania reducentów należą między innymi: CO2, H2O i tlenki azotu
Ich działalność umożliwia powtórne włączenie składników pokarmowych (biogenów) do cyklu obiegu materii w ekosystemie, przez co nazywane są jego "wąskim gardłem". Fauna glebowa mająca udział w tym procesie dzieli się na mikrofaunę (np. skoczogonki, roztocza i nicienie) i mezofaunę glebową (np. dżdżownice i inne skąposzczety, równonogi, dwuparce i duże larwy owadów).
10 3 10