Uczen chcąc wyznaczy gęstosc materiału z którego wykonano figurke najpierw zmierzył jej ciężar siłomierzem.Wyniósł on 2N. Nastepnie zanurzył figurkę w cieczy o objetosci 200cm3, której poziom podniósł sie do 300 cm3. Oblicz gestosc materiału z którego wykonano figurkę.

2

Odpowiedzi

2010-03-25T14:43:53+01:00
D-gęstość figurki
g-przyspieszenie grawitacyjne (przyjmuje 10m/s²)
m-masa figurki
v-objętość figurki
v₁-objętość początkowa (w naczyniu) 200cm³ = 0,0002m³
v₂-objętość końcowa (w naczyniu) 300cm³ = 0,0003m³

d=m/v
v=v₂-v₁
m=G/g
d=G/g(v₂-v₁)
d=2/10(0,0003-0,0002)=2/0,001=2000kg/m³
1 4 1
2010-03-25T14:45:23+01:00
Dane:
F=2[N];
V=300[cm3]-200[cm3]=100[cm3];
m=F/g;g=10[N/kg];
m=2{N]/10[N/kg]=0,2[kg]=200[g];
d=m/V;
Jednostka:
[d]=[g/cm3];
d=200/100=2[g/cm3]=2000[kg/m3].
Odp.d=2[g/cm3]=2000[kg/m3].
3 3 3