Odpowiedzi

2010-03-25T14:41:19+01:00
Dziecko ma prawo do:

* wychowywania się w rodzinie,
* adopcji,
* oświaty i nauki,
* kultury, wypoczynku i rozrywki,
* ochrony zdrowia i opieki medycznej,
* wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
* dostępu do informacji,
* ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem,
* prywatności,
* równości.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka, są:

* Konstytucja RP;
* Konwencja o Prawach Dziecka;
* Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Prawa socjalne dziecka:

* prawo do zabezpieczenia socjalnego
* prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
* prawo do odpowiedniego standardu życia
* prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy,

ps.z wikipedi :)) pozdrawiam
24 4 24
2010-03-25T14:42:10+01:00
Szanuj mnie, żebym szanowała innych
wybaczaj, żebym umiała wybaczać
słuchaj, żebym umiała słuchać
nie bij, żebym nie biła
nie poniżaj, żebym nie poniżała
rozmawiaj ze mną, żebym umiała rozmawiać
nie wyśmiewaj
nie obrażaj
nie lekceważ
kochaj mnie, żebym umiała kochać
uczę się życia od ciebie
7 3 7
2010-03-25T14:43:30+01:00
Dziecko ma prawo do :
- wychowywania się w rodzinie;
- adopcji;
- kultury, wypoczynku i rozrywki;
- prywatności;
- równości;
- ochony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem;
- dostępu do informacji;
- ochrony zdrowia i opieki medycznej.
9 3 9